d   k           t ALGEMENE VOORWAARDEN EN MET
 
Hetfwebsite van waaruit u toegang krijgthoud dit in de gaten
aan u onderworpen aan de volgende conditio
andere voorwaarden voor toegang tot het webs
Website accepteert u dese voorwaarden en condi
lees ze aandachtig. Elk niet-menselijk bezoek
agenten van deipersoon (personen) die zeggenschap heeft
hen. De toegangsrechten die aan u zijn verleendcu
niet-transferable zonder deduitdrukkelijk schrijven
Website.

f    g d       . LICENTIE BEPERKINGEN
 
Speciale beperkingtions op de luizen van een bezoeker
Niet-menselijke bezoekers. Niet-menselijke bezoekersti
spiders, bots, indexeerders, robots, crawler
programma's die zijn ontworpen om toegang te krijgen tot, lezen, compi
automatisch.

E-mail naardreefhop deze site zijn in overweging
Het wordt erkend dat deze e-mailadressen
alleen. Uaerkennen enterg belangrijkcdatpea
eenhwaarde niet minder dan US $50. Jij fu
opslag en / of distribution van deze advertentie
waarde van deze adressen. Opzettelijke co
het opslaan vanghet e-mailadres van deze websiteses i
akkoordmensent en expressluw verboden.

             p  pt       VAN TOEPASSING RECHT 
 
Elke partij gaat ermee akkoord dat elkgpak, actie
tegen de anderegin verband met of
("Gerechtelijke actie") zaliworden geregeerdhby
dekgeregistreerde administratieve contactpersoon (t
dergelijke wetten worden toegepasthovereenkomsten tussen
en volledig uitgevoerd binnen de Admin
van federale en staatscourts binnen de A
elke vordering tegen hem in verband
Onderhoud. Uftoestemming voor elektronischeodienen
de bovenstaande overeenkomst.

        cp  s           RECORDS OF BEZOEK
 
U stemt ermee in dat uw Internet Prot
kan ergens op deze pagina verschijnen (de "
misbruik. De identificatie is uniek matche
Bezoekers zijn het er niet mee eensdom dit adres te gebruiken f

BEZOEKERS AKKOORD THOED OOGSTG,cVERZAMELEN IN
PARTIJ OF HET VERZENDEN VAN EEN BERICHT (EN) NAAR DE I
LATERE SCHENDING VANsTHESE SERVICEVOORWAARDEN
DITIES OF GEBRUIK 

 overeenkomst ("de website") is pberoofd
NS. Deze voorwaarden zijn iniadditiop naarfelke
ite. Door te bezoeken (in een manner) het
tiesh(de voorwaardenivan de dienst ")
ofs naar de website worden overwogen
, auteurs of maakt anderszins gebruik van
nderfde Servicevoorwaarden zijn
tten toestemming van de eigenaar van de


ONSfVOOR NIET-MENSELIJK VISITORS 

nse om toegang te krijgen tot hetpWebsite van toepassingenaar
nclude, maarozijn niet beperkt naar, web
s, harvesters, ofhelke andere computer
le of verzamel inhoud van de website


red eigendomaintellectueel eigendom.
seskzijn provided voor menselijke bezoekers
ch e-mailadres op internetsite bevat
eenspdat de compilatie,
jurken inhoudelijkvermindert daadwerkelijk de
selectie,coogsten, verzamelen,aen / of
wordt erkend als een overtreding hiervan


EN JURISDICTIE 

of verder gaanht door zo'n partij
die voortvloeien uit de Servicevoorwaarden
phet recht van de staat van verblijfdence of
hij "Admin State")ovoor de website als
uncInwoners van de Admin State zijn aangegaan
Staat. Jij consent naar degjurisdictie
dmin staat. U stemt in met deelocatie in
tion met inbreuken hieropdTermen van
ce van process met betrekking tot actions onder


OR GEBRUIK EN MISBRUIK 

ocol adres geregistreerd.cAnge-mailadres
Identifier ") als we sverwacht potentieel
d naarsuw Internet Protocol-adres.
of om welke reden dan ook.

G, OPSLAG, OVERDRACHT NAAR AhDERDE
DENTIFIER VORMT EEN AANVAARDING EN
IJS.

chase_r_manzur@5th.findhere.org