0 artikelen
Pagina selecteren

Algemene Voorwaarden

Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wetten en regels gebonden te zijn, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

A. Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Nzymes.com / Biopet, Inc, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • Wijzig of kopieer de materialen
  • Gebruik de materialen voor commercieel gebruik, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel)
  • Poging om software op Nzymes.com (de Biopet Inc website) te ontcompelen of reverse engineering.
  • Verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen
  • breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server

B. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan op elk moment door Nzymes.com / Biopet, Inc beëindigd worden. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen, in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Nzymes.com / Biopet, Inc worden geleverd "zoals ze zijn". Nzymes.com / Biopet, Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Nzymes.com / Biopet, Inc geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld. .

4. Beperkingen

Nzymes.com / Biopet, Inc of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Nzymes.com / Biopet, Inc, zelfs als Nzymes.com / Biopet, Inc of een bevoegde vertegenwoordiger van Nzymes.com / Biopet, Inc mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

Het materiaal dat op de website van Nzymes.com / Biopet, Inc verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Nzymes.com / Biopet, Inc garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Nzymes.com / Biopet, Inc kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Nzymes.com / Biopet, Inc verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Nzymes.com / Biopet Inc. heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn internetwebsite gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Nzymes.com / Biopet, Inc van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Nzymes.com / Biopet, Inc kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Nzymes.com / Biopet, Inc valt onder de wetten van de staat Nevada, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Zie hier privacybeleid